Tjänster

Tjänsteutbud

Full Fräs åtar sig alla typer av uppdrag inom stubbfräsning och dylikt. Till min hjälp har jag en självgående, smidig och lätt maskin på knappt 600 kg. Fördelen med denna maskinen är att den har dubbla hjul, vilket minimerar marktrycket och detta gör att maskinen inte skadar den omkringliggande miljön mer än nödvändigt. Maskinen tar sig enkelt fram i de flesta typer av miljöer, vilket gör att jag kan använda den under alla mina uppdrag. Jag hjälper både företag och privatpersoner och för mig finns det vare sig ett för litet- eller ett för stort uppdrag. Jag hjälper alla.